Home » Pályázat bemutatása

Pályázat bemutatása

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza EFOP-1.3.8-17-2017-00006 kódszámú projektjének keretében, a 2017.11.01 – 2019.10.31 időszakban 20 fő önkéntes bevonását tervezi, maximum 1 éves időtartamra szóló önkéntes szerződés alapján.

Jelen projekt megvalósításával elérendő cél, hogy a fiatalok – különösen a 18 és 22 éves kor közötti, középfokú tanulmányaikat befejező, aktív hallgatói, tanulói jogviszonnyal, valamint foglalkoztatási jogviszonnyal nem rendelkezők – számára népszerűsítse az önkéntességet. Ennek során a fiatalok az önkéntes szolgálatukat és munkájukat szervezetten, hasznosan, megfelelő képzésekkel megtámogatva végezhetik, szélesebb társadalmi körben, ezáltal is megalapozva a későbbi tudatos pályaválasztást.

Az egyesület által megfogalmazott és a pályázathoz kapcsolódó célok az alábbiak:

 • a célcsoport képességeinek fejlesztése informális és nem formális képzésekkel
 • a munka világába történő hatékonyabb elhelyezkedés lehetőségének biztosítása
 • tudatos pályaválasztás megalapozása
 • a fiatalok tapasztalatainak szélesítése a megalapozott pályaválasztás megvalósítása érdekében
 • az egyesület képessé tétele a fiatalok hatékony és produktív fogadására
 • karitatív tevékenységre való hajlandóság növelése
 • magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság kialakításának ösztönzése

A projekt fő eredménye, hogy a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejezett fiatalok részére az életpálya építéshez elengedhetetlen tapasztalatszerzést biztosítson az önkéntességen és a társadalmi szolgálaton keresztüli tanulás által.

A projekt további eredménye, hogy a fiatalok önkéntes szolgálatukat és munkájukat szervezetten, hasznosan, megfelelő képzésekkel megtámogatva végezhetik. Ezáltal munkájuk felbecsülhetetlen társadalmi hasznot jelent majd, amely személyes szinten a fiatalok számára is fontos lesz az életpálya építésük során.

Fentiek alapján összefoglalóan elmondható, hogy a projekt hosszú távú szervezeti és pénzügyi fenntarthatósága, a projekt eredményeinek hasznosulása biztosított.

A pályázat hatásait annak célrendszerével együtt vizsgálva lehetséges meghatározni. Igazodva a célokhoz, a programok megvalósításával az alábbi hatások elérése a cél:

A projekt rövid távú hatásai:

 • együttműködések kialakítása a fiatalokkal
 • programsorozat lebonyolítása, melyek révén aktívan bevonásra kerül a célcsoport

A pályázatban foglaltak megvalósításának köszönhetően az Egyesület és az önkormányzat szorosabb együttműködést tud kialakítani a lakossággal.

A projekt stratégiai szempontból meghatározó hosszú távú hatásai már jóval összetettebb képet mutatnak. A hatások vizsgálata során már megjelennek az egyes szakpolitikai célokhoz való illeszkedések is.

A projekt hosszú távú hatásai:

 • kibontakoznak a célcsoport kreatív képességei és kompetenciái,
 • csökken az iskolai lemorzsolódás,
 • javulnak a továbbtanulási esélyek és eredmények,
 • a célcsoport nagyobb eséllyel kerül vissza a munka világába,
 • csökkennek a szociokulturális hátrányok,
 • hosszú távú, fenntartható együttműködések alakulnak ki a helyi közösségen belül.

A program célja, hogy az önkéntes tevékenységen keresztül átélt társadalmi szolgálat és az ehhez közvetlenül és kiegészítő jelleggel kapcsolódó képzések segítsék a bevont fiatalok pályaválasztását annak érdekében, hogy ne pályaelhagyó, hanem önmagukat ismerő, egzisztenciájukat tudatosan építő felnőttekké váljanak.

A programba bevont önkéntesek az alábbiakra jogosultak térítésmentesen:

 • munkavédelmi ruházat (nadrág, kabát, bakancs, kesztyű, esőköpeny, télikabát)
 • „B” és/vagy „C” kategóriás gépjármű vezetői engedély megszerzéséhez szükséges tanfolyam és vizsga és /vagy angol nyelvi képzés biztosítása (továbbá ehhez szükséges könyvek, füzetek, irodaszerek)
 • pályaválasztással, karriertervezéssel kapcsolatos tanácsadás
 • az önkéntes tevékenységgel kapcsolatos jogi és egészségügyi tájékoztatás
 • önkéntesek kötelezettségeinek ismertetése, végrehajtásának ellenőrzése
 • fiatalok testi, lelki felkészítése
 • egészségügyi és egyéb szükséges alkalmassági vizsgálat
 • munkavédelmi oktatás
 • tanácsadók által nyújtott koordinálás (10 fő önkéntes / 1 fő tanácsadó)

Elvárás a bevont önkéntesekre nézve, hogy a programban való részvételük ideje alatt, havonta 80 órában önkéntes tevékenységen alapuló, az egyesület alapcéljainak megvalósítását szolgáló feladatokat kell ellátniuk.

A programban való részvétel feltételei:

 • a kezdés (az önkéntes szerződés megkötésének) időpontjára a bevont személy legalább középfokú (szakiskolai) vagy középiskolai végzettséggel rendelkezzen,
 • olyan 18 évesnél idősebb, de 22. életévüket még be nem töltött személyek jelentkezhetnek, kik középfokú tanulmányaikat befejezték és aktív hallgatói, tanulói jogviszonnyal, valamint foglalkoztatási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

Fenti részvétel feltételeinek teljesülését, továbbá a programban való fél-illetve egy éves időtartamban vállalt részvételt az Önkéntes szerződés aláírásával rögzítik a csatlakozni kívánó fiatalok.