Home » Rólunk

Rólunk

Egyesület

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza 1913-ban alakult, Önkéntes Tűzoltó Egylet néven. Abban az időben még nagyobb jelentőséggel bírt a tűzoltó egyesületek jelenléte, hiszen az akkoriban épült szalma- és nádfedeles házak rendkívül tűzveszélyesek voltak, gyakoriak voltak a lakóház tüzek. A mezőgazdasági termelésből fakadóan szinte minden ház udvarán megtalálható volt a szénaszárító, a csűr és további mezőgazdasági termény tárolására, szárítására alkalmas építmények, melyek szintén hamar lángra kaptak. Ezek a lángok hamar átkaptak másik lakóházra, épületre, építményre ezzel súlyos károkat és veszteségeket okozva a lakosság számára.

Ebből fakadóan a tanácsi rendszerben kötelező volt minden településen egy-egy tűzoltó rajt létrehozni (mely átlagosan 5-8 főt jelentett), a nagyobb településeken (ahogyan Pálházán is) pedig egylet formájában működtek az önkéntes tűzoltóságok.

Az 1960-as évek elején a tanácsi rendszer átszervezését követően, a települési tűzoltó rajok összevonásra kerültek, melynek eredményeként a Pálházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fogta össze Filkeháza, Füzérkajata, Füzérradvány, Kovácsvágás, Kishuta, Nagyhuta, Vágáshuta települések tűzoltó rajait. Ekkor már 80-90 tagja is volt az egyesületnek. Rendszeresen gyakorlatoztak, 3-4 csapattal folyamatosan jártak járási, megyei versenyekre.

Jelentős volt a tűzoltó egyesületek állami támogatottsága is, az akkori kornak megfelelő modern technikával, felszereléssel rendelkeztek. 1978-ban az egyesület megszerezte első gépjárművét egy Zuk típusú tűzoltó autót, mely jelenleg is üzemképes állapotban található meg az egyesület szertárában. Akkor már egyesületünk egy 800-as kismotoros fecskendővel is rendelkezett, továbbá megfelelő kéziszerszámokkal, technikával, forma- és egyenruhával. Éves szinten jelentős volt a vonulások száma, folyamatos volt az utánpótlás nevelés.

Tűzoltó egyesületünk 2013. május 25-én állománygyűléssel, tűzoltó felvonulással és megyei önkéntes és létesítményi tűzoltóversennyel ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Petercsák Antal önkéntes tűzoltóparancsnok, 65 éves egyesületi tagságáért és 40 éves parancsnoki szolgálatért kitüntetésben részesült. Egyesületünkben végzett munkássága kiemelkedő és példaértékű mindannyiunk számára.

2015. március 20-án Tisztségváltó Közgyűlést tartottunk, ahol az egyesület akkori tisztségviselői –korukból fakadóan- már nem vállalták tovább vezetői megbízatásukat, viszont biztosították az egyesület tagjait, hogy szakmai tapasztalatukkal, munkájukkal tovább segítik az új vezetőség munkáját.

2015. március 20-tól – és jelenleg is- az egyesület vezetőségét az alábbi személyek alkotják:

Elnök: Nagy József

Önkéntes tűzoltó parancsnok: Kovács Csaba

Szertáros: –

Titkár: Petercsák Ottó

Gazdasági felelős: Tóth László

A közgyűlésen módosításra és kibővítésre került az egyesület alapszabálya is, így egyesületünk a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően működik.

Egyesületünk tisztségváltó közgyűlését követően, az egyesület tulajdonában, illetve használatában lévő tárgyi eszközök átadás-átvételre kerültek a régi és az új vezetőség között, melyek állományát –kihasználva a hazai pályázati lehetőségeket- még ebben az évben sikerült jelentős mértékben megnövelnünk.

2015. év márciusában a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett, „Civil szervezetek parlagfű mentesítésének tevékenysége” alapjára sikeres pályázatot nyújtottunk be, melynek keretében beszerzésre került 8 db STIHL FS-460 Motoros fűkasza (szitaszövésű maszkokkal), 2 db STIHL-SR 450 motoros permetező és granulátum szóró gép (védőmaszkokkal).

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghirdetett Önkéntes tűzoltó egyesületek 2015. évi támogatására meghirdetett alapból 5 db melles csizmát, 2 db benzinmotoros láncfűrészt és 1 db zagyszivattyút nyertünk.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Önkéntes mentőszervezetek 2015. évi támogatására meghirdetett alapjából 1 db mentőkötelet, 22 db melles csizmát és 22 db fekete gyakorló “általános” védőruhát (melles nadrág, zubbony, + sapka, + póló*2) nyertünk.

Ebben az évben tárgyi eszköz állományunk bővítésén kívül, anyagi támogatáshoz is jutottunk:

 • Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által egyesületünk számára, a 2015, évi működési költségek támogatására nyújtott forrásból finanszíroztuk a könyvelési költséget, a banki költségeket, az ügyvédi szolgáltatás díját, az üzemanyagköltséget, a fűkaszák üzemeltetéséhez kapcsolódó (üzemanyag, kenőanyagok, damilok, pótalkatrészek, védőeszközök, munkavédelmi ruházatok) költségeket, egyenruhákat, a postaköltséget és irodaszereket.
 • Pálháza Város Önkormányzata pedig további 100 000.- Ft-al támogatta egyesületünk éves működési költségeit.

Ebben az évben összességében 5 665 000.- Ft összértékű támogatáshoz jutott egyesületünk.

Tevékenységeink között mind katasztrófa megelőzési (elhanyagolt, gazos belterületi részek mentesítési munkálatai), mind pedig beavatkozási tevékenység (kéménytűz oltása, avartűz megfékezése, vízbeömlések; földbeomlások szivattyúzási-kárelhárítási munkálatai) szerepelnek, továbbá szakmai résztvevőként részt vettük a városi rendezvényeken (gyermeknap, városnap), tűzoltó rendezvényeken (Önkéntes Tűzoltó Egyesület Reste fennállásának 100. évfordulója, Kovácsvágás Megyei Polgárőr Nap).

A 2015-ös év egy fontos állomás volt egyesületünk életében. Ettől az évtől kezdődően megkezdtük a település belterületén lévő parlagfűvel fertőzött közterületek parlagfűmentesítési munkálatait, melynek köszönhetően egyesületünk tagjainak aktivitása nagymértékben megnőtt, új tagok csatlakoztak. Egyesületünk hosszú évtizedek óta stagnáló taglétszáma nagymértékben elkezdett emelkedni és két év múlva közel a duplájára nőtt. 2016-ban Pálháza városában, a katasztrófavédelmi feladatok ellátására 10 fővel megalakult települési mentőcsoport tagjai csatlakoztak egyesületünkhöz. A települési mentőcsoport által ellátandó feladatokat integráltuk alapszabályunkba, így a mentőcsoport az egyesület által jogosulttá vált pályázatokon való részvételre, támogatások igénybevételére, szakmai- és tárgyi eszköz fejlesztésre. 2017-es taglétszámunk 42 fő.

Ez a 42 fős egyesületi taglétszám nem tűnik soknak, sőt ha még azt is figyelembe vesszük, hogy ennek a taglétszámnak az egynegyede nyugdíjas korú, a másik egynegyede pedig inaktív tagja az egyesületnek, továbbá a fennmaradó két negyed aktív tag egyszerre történő vonulása sem biztosított, hiszen van olyan tag, aki éppen abban az adott időpontban dolgozik, beteg, nyaral, stb.. Ennek ellenére elmondható, hogy míg a néhány évvel ezelőtti éves vonulások, egyesületi aktivitások száma tíz alatti számkörben mozgott, az utóbbi három évtől számítva ez a szám megtöbbszöröződött, mely több pozitív folyamatot indított el egyesületünkben. Ennek egyik kiemelkedő jelentősége, hogy erősítette a tagok egymás közötti viszonyát, új kapcsolatokat teremtett, a közösségben való munkálkodás szervezettebbé vált, kialakult saját magáért és a köz érdekéért tenni akaró aktív közösség.

Anyagi és kapacitásbeli lehetőségünkhöz képest, próbálunk minél több versenyen részt venni. 2016-ban Kovácsvágáson megrendezett B.-A.-Z. megyei tűzoltó versenyen egyesületünk a III. helyezést érte el. A versenyen egyesületünket képviselték: Suták Sándor,  Czili János, Farkas Ábel, Begala Tamás, Begala András, Bodnár Gábor, Szemán Martin, Farkas Ábel. Felkészítők: Kovács Csaba, Szemán Nándor.

2017-ben Vágáshután megrendezett I. Hegyközi rönkvágó versenyen I. helyezést értünk el. Résztvevők: Begala András, ifj. Begala András, Kőszegi Béla, Hegyes Béla, Gazsi István.

Az önkéntességről, mint fogalomról mindenkinek hasonló gondolatok, elképzelések jutnak eszébe, azonban más ezt külső szemlélőként látni, más ebben benne lenni, más önkéntesen tevékenykedni és más az önkéntes munkát és ehhez kapcsolódó minden feltételt megszervezni, koordinálni, irányítani.

Településünkön működő civil szervezetek többsége esetében megfigyelhető, hogy míg korábban alapszabályukban foglalt céljaik elérését önállóan próbálták megvalósítani, ma már eljutottak arra a felismerésre, hogy érdemleges eredményeket csak egymással közösen, összefogással tudnak elérni. Egyesületünk is idejekorán eljutott erre a felismerésre és a 2017-es évben több közös tevékenységet valósítottunk meg az összefogás jegyében:

 • részt vettünk A Nők a Hegyközért Egyesület által, a Föld Napja alkalmából szervezett települési hulladékgyűjtő akcióban, melyen a „Huták Virágai”- Zemplénért Kulturális és Közéleti Egyesület, továbbá Pálháza Fejlődéséért Alapítvány is képviseltette magát. Nagyon jó szervezés volt, jó hangulatban zajlott le ez a szombat délelőtti esemény.

 • Nagyon sok háztartási és kommunális hulladékot szedtünk össze az árkokból, a játszótérről, a parkokból, illetve a kerékpárút és a járdák környékéről. Ezen hulladékok –nagyobb része – környezetkárosító hatásukon kívül tüzet is előidézhetnek, mint ahogyan példa volt rá, az év elején a vízimalom melletti területen keletkezett avartűz esetében, melyet sikerült megfékeznünk a hivatásos tűzoltóság kiérkezése előtt. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy a kihelyezett kültéri hulladékgyűjtő edények számának növelésével jelentős mértékben csökkenthető lenne az eldobált hulladék mennyisége.

 • 2017. márciusában a Pálházi Futball Club vezetőségével, közös szervezésben lebontottuk a futballpálya körüli régi, elszakadozott, drótfonatos kerítést, illetve kiszedtük a nézőtéri részen az elkorhadt padokat.
 • Nők a Hegyközért Egyesület megkeresését követően, adományozás céljából használt ruhákat szállítottunk el a Máltai Szeretetszolgálattól.
 • A Hegyközi Általános Iskola számára kölcsön adtuk gépjárművünket, a Hegyközi Általános Iskolában megrendezésre kerülő Családi Nap megszervezéséhez kapcsolódó logisztikai feladatok ellátása céljából.
 • Részt vettünk  Megyaszó településen bekövetkezett viharkár helyreállítási munkálataiban. Pálháza Város Önkormányzata térítésmentesen biztosította számunkra Iveco típusú 21 fős kisbuszát.
 • Pályázati forrást nyertünk az I. Hegyközi Tűzoltó Nap megrendezésére, mely a Hegyközben működő önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai tapasztalatcseréjére irányult. A rendezvényünkön részt vettek Kovácsvágás, Vágáshuta és Hollóháza települések tűzoltó egyesületei. A rendezvény kifejezetten jó hangulatban zajlott. Ez nagyrészt annak volt köszönhető, hogy a rendezvénynek inkább csapat- és közösség építő jellege volt. Nagyobb hangsúlyt fektettünk egymás és az egyesületek megismerésére, a közös munka összehangolására, majd a rendezvény végén egy házi tűzoltóversenyt szerveztünk. Tekintettel arra, hogy környékünkön az elmúlt néhány évben több tűzoltó egyesület is létesült, kifejezetten fontos a tapasztalatcsere. Ez a rendezvény pedig erre is egy nagyon jó alkalmat biztosított. Az utánpótlás nevelésre is gondolva, a gyermekek számára is szerveztünk néhány programot. Ebben különösen nagy segítségünkre volt a „Huták Virágai”- Zemplénért Kulturális és Közéleti Egyesület és a Nők a Hegyközért Egyesület, akik szlovák nemzetiségi jellegű ételeket főztek és sütöttek a rendezvényen, ezzel kedveskedve a jelenlévő gyermekeknek. A rendezvényre meghívtuk az Országos Mentőszolgálat, a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóság munkatársait, továbbá a Sátoraljaújhely Fegyház és Börtön Akciócsoportját akik bemutatót tartottak a résztvevők számára. Reméljük, hogy az elkövetkezendő években ezzel a rendezvénnyel hagyományt teremtünk.
 • Részt vettünk a Nők a Hegyközért Egyesület által megrendezésre került Civil találkozón a Térségi Művelődési Házban. Nagyon színvonalas rendezvény volt, Sátoraljaújhelytől kezdve, a Hegyköz 18 településén működő civil szervezetek képviselői vettek részt a rendezvényen. Az egyesületek bemutatásán túl, élménybeszámolókkal, tapasztalat átadással segítették, segítettük egymás munkáját.
 • Két alkalommal is részt vettünk a Koinonia Sátoraljaújhelyért és Zemplénért Baráti Közhasznú Egyesület által, Hollóházán megrendezett Civil találkozón, ott egyesületünk számára külön standot biztosítottak, ahol megismerhették az egyesület tevékenységét, elért eredményeit.
 • A „Huták Virágai”- Zemplénért Kulturális és Közéleti Egyesület, Társadalmi szerepvállalás erősítése Pálháza városában című projektjének megvalósításában aktív szerepet töltünk be. A projekt fő mondanivalója az önkéntesség népszerűsítése, az abban megvalósuló programokon keresztül. A 2018-as évben jelen projekt keretében szabadtéri konyhát létesítünk a városi piac melletti önkormányzati területen. Ennek megvalósítását eredetileg ugyan a városi pincesor felett lévő önkormányzati területre terveztük, azonban jövőre Európai Uniós forrásból megvalósul a piactér teljes felújítása, bővítése, melyhez kiegészítő elemként építjük meg –önkéntes munkával- a szabadtéri konyhát. Úgy érezzük, tökéletes kiegészítője lesz egy kulturált és minden alapvető infrastruktúrával (víz, villany, vizesblokk, esőbeálló, asztalok, padok) felszerelt létesítménynek.

További megvalósított tevékenységeink 2017-ben:

 • Nagy előrelépésként könyvelhetjük el, hogy 38 év után sikerült lecserélnünk egyesületünk ZUK típusú tűzoltó gépjárművét. Igaz, hogy továbbra sem sikerült új járművet beszereznünk, viszont saját forrásból valósítottuk meg a fejlesztést. Az idei évben a Hankook abroncsadományozási program keretében egy téli és egy nyári gumiabroncs garnitúrát nyertünk. A gépjármű műszaki karbantartására pedig az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól nyertünk pályázati forrást.
 • Nem csak tárgyi eszközei számát növeltük egyesületünknek, hanem ingóságát is, hiszen az idei évben sikerült egy pincét vásárolnunk. Ez ugyan a katasztrófavédelmi feladatokkal ugyan nem függ össze, azonban az egyesület közösség építő és megtartó erejét növeli. Nem is szólva arról, hogy megkezdtük a pincesor elhanyagolt, gazzal benőtt és tűzveszélyes területeinek karbantartási munkálatait. Ennek egyik eredménye, hogy a városi temető és a pincesor közötti területen pihenőparkot alakítottunk ki.
 • A helyi önkormányzat munkáját segítve több olyan település karbantartási feladatot látunk el, melyre a helyi közfoglalkoztatottak (eszköz és szakértelem hiányában) nem képesek. A település belterületén haladó kerékpárút mentén fák az útra belógó, a kerékpáros közlekedést akadályozó, balesetveszélyes élő és elszáradt ágait vágtuk le. Ezzel megteremtve ezen az útszakaszon a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeit.
 • Kovácsvágás településen néhány éve létrejött tűzoltó egyesület szertár átadásán vettünk részt, ahol örömmel tapasztaltuk, hogy a Hegyközben lévő munkánkat már egy tűzoltó fecskendő is segíti.
 • A református egyház részéről jött megkeresés, hogy a parókia épülete és a templom külső és belső rekonstrukciójára kerül sor a nyár folyamán, azonban annak udvarán lévő több tíz éves fák és cserjék akadályozzák a külső rekonstrukciós munkálatok elvégzését.
 • Júliusban Sátoraljaújhelyben a szélsőséges időjárás következtében, több lakóház teteje megrongálódott, a főutakon, mellék utcákon árvizek alakultak ki. 5 fővel a helyszínre vonultuk, ahol eligazítás után segédkeztünk a megrongálódott házak tetőszerkezetének fóliázási munkálataiban.
 • Az idei évben is folytattuk a település parlagfűvel fertőzött területeinek rendbetételét. Különös tekintettel a műfüves labdarúgópálya és játszótér környéke, kerékpárút belterületi szélei, az inkubátorház és környéke, a Térségi Művelődési Ház és környéke, a Térségi piac és környéke a helyi utak és utcák széleinek és az Orvosi Rendelő udvara, kertje.
 • A város egyik játszóterén lévő fa eszközök, az évek folyamán elkorhadtak, eltöredeztek, balesetveszélyessé váltak. Ezen elemek eltávolítását egyesületünk felvállalta, a játszótéri eszközöket eltávolítottuk, azokat elszállítottuk. Ezt követően a helyi önkormányzat új, vonatkozó előírásoknak megfelelő új játszótéri eszközöket vásárolt és telepített ide.
 • A reformáció 500 éves jubileumára készülve, a Reformáció Emlékbizottság nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázati alapra sikeresen nyújtottunk be pályázatot, melynek keretében lehetőségünk nyílt a Reformációs emléktúra útvonalát bejárni, megtekintve a Reformáció által ránk hagyott kulturális, építészeti és vallási örökséget, végighaladva Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az örökségtúra útvonalán. Programunkat kifejezetten értékesnek, hasznosnak és értékteremtőnek tartjuk, hiszen az örökségtúrán résztvevők nem csak lelkileg gazdagodtak, hanem a ránk hagyott reformációhoz kapcsolódó építészeti örökséget is sikerül megismerni. Ezzel az eddigi reformációhoz és vallási hitvilágunkhoz kapcsolódó ismereteink széleskörű bővítésére nyílt lehetőség, melyet továbbíthatunk közvetett, illetve közvetlen környezetünkbe. Ezzel növelve közösségépítő szerepét programunknak, ebből eredő tevékenységünknek. A program keretében az alábbi településekre látogattunk el: Lónya, Tákos, Csaroda, Márokpapi, Szatmárcseke, Tiszacsécse, Sonkád, Kölcse, Vámosoroszi, Kisszekeres, Nagyszekeres, Fehérgyarmat, Cégénydányád, Szamosújlak, Gyügye.

Tevékenységünk

Közhasznú tevékenység Közfeladat Jogszabályhely
1. Tűzvédelmi tevékenység Tűzoltás, műszaki mentés. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 2. § (2)
2. Katasztrófavédelmi tevékenység Katasztrófavédelem. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 1. § (1)
3. Szociális tevékenység Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8.
4. Nevelés és oktatás képességfejlesztés Nevelés, oktatás, képességfejlesztés. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) a)-u)
5. Kulturális tevékenység Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a)-b)
6. Gyermek- és ifjúságvédelem A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása – a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (1)
7. Sport Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása. a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c)-e)
8. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység Érdekképviselet/esélyegyenlőség; kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés szervezésének/működtetésének támogatása; nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § d)-i)